Bireysel İş Güvenlik Uzmanı

Bazı firmalar İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetini çeşitli nedenlerle OSGB’den almak istemezler. OSGB’de görevli İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekiminin sık sık değişebilmesi, kendi istedikleri personel ile çalışmamak veya hizmet fiyatlarının yüksek olması firmaları İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimini kendileri istihdam etmeye iter.

Ancak yine birçok firmanın tam zamanlı İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi çalıştıracak personel sayısı ve bütçesi olmaması nedeniyle kısmi süreli Bireysel eleman çalıştırma yoluna giderler. Buda Bireysel çalışan İş Güvenlik Uzmanına firmalara kaç gün hizmet veriliyorsa SGK primleri de o gün bazında firmalar tarafından ödenmekte. Tabi bazı firmalarda fatura kesilmesini istemekte bu durumda isteyen firmalara hizmet faturası kesilmekte.

Bireysel çalışan İş Güvenliği Uzmanları bu tür firmalar için uygundur. Arada OSGB firması olmadan firma ve uzman konuşur, şartlarda anlaşırlar. Genelde firmanın OSGB’ye ödeyeceği ücretin daha azına anlaşırlar. OSGB firmaları kendi giderlerini, masraflarını fiyatlarına ekledikleri için ücret tutarları da daha yüksek olmakta.

Bir OSGB firmasında uzman kapasitesinin çok üstünde firmalara atanıp, bu firmalara bakmaya zorlanıyor ve bu durumda her bir firmaya harcadıkları kısıtlı zaman diliminde verimlilik pek mümkün olmuyor. Fakat bireysel çalışan bir uzman baktığı her bir firmaya daha çok zaman ayırarak oluşabilecek riskleri önlemeye çalışır tehlikeleri belirler işverenle ortaklaşa bu tehlikeleri gidermeye çalışır. Gerekli dokümantasyonları sağlar.

İlgili firma kendi bünyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi bulundurarak daha prestijli bir firma olarak güvenirlik kazanır.

İlgili mevzuat;

Madde 5 – (1) İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalışanları arasından bu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Gerekli nitelikleri haiz olması halinde tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.

Burada şöyle bir ayrıntı var; bir işçinin, 4857 Sayılı İş Kanunu’ na tabi bir işyerinin çalışanı olabilmesi için orada illa ki tam süreli çalışmasına gerek yoktur. Bu konu 4857 Sayılı İş Kanunu Madde 9′ da şöyle belirtilmiştir;

Madde 9 – Taraflar iş sözleşmesini, Kanun hükümleriyle getirilen sınırlamalar saklı kalmak koşuluyla, ihtiyaçlarına uygun türde düzenleyebilirler. İş sözleşmeleri belirli veya belirsiz süreli yapılır. Bu sözleşmeler çalışma biçimleri bakımından tam süreli veya kısmî süreli yahut deneme süreli ya da diğer türde oluşturulabilir.